Artiklar som rör min forskning

Det mesta jag publicerat har jag samlat i detta PDF-dokument. En del av artiklarna finns att läsa här. Nedan finns mina forskningsrelaterade publikationer som går att ladda ner. Mitt mål är att all min forskning ska finnas tillgänglig via open source. 

Östergren, Petra (2000). Västerländska tankedrag som påverkat sexköpslagens förarbeten. Fil kand uppsats, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet (opublicerad). 

Östergren, Petra (2003). Synden ideologiserad. Modern svensk prostitutionspolicy som identitets- och trygghetsskapare. Magisteruppsats, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet (opublicerad).

Östergren, Petra (2006). "Porr, horor och feminister." Natur och Kultur. Ladda ner del ett och del två

Östergren, Petra (2008). "F-ordet. Mot en ny feminism." Alfabeta. Ladda ner Läs-mer materialet

Östergren, Petra (2012). Sexköp, mer än bara sexI antologin ”Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion.” KRUS - Kompetensrådet för utveckling i staten.

Dodillet, Susanne och Östergren, Petra (2013). Claimed Success and Documented Effects. Hela boken som artikeln ingår i finns här, och här är enbart vår artikel.