Relaterad forskning

Här är andra som också forskar om frågor som rör sexarbete och politik i Sverige.